Achtergrond seksverslaving

Begin jaren ’70 schreef Dr. Patrick Carnes het eerste boek – met de titel Sexual Addiction – over seksverslaving. Dit boek ging 10 jaar lang – als geheim manuscript – van hand tot hand op congressen en seminars voor behandelaars en geïnteresseerden. In het geheim omdat hij aanvankelijk bespottelijk werd gemaakt omdat hij aannam dat er zoiets bestond als seksverslaving. In 1984 werd het boek officieel gedrukt en uitgegeven onder de naam Out of the Shadows. Zoals het vaker gaat met nieuwe ideeën die indruisen tegen gevestigde denkbeelden was er aanvankelijk veel oppositie tegen het concept seksverslaving. Jarenlang gedegen onderzoek naar oorzaken, behandelingen en bijkomende problematiek heeft ertoe geleid dat seksverslaving in de VS inmiddels grotendeels een bekende en geaccepteerde ziekte is waarvoor goede behandelingen aangeboden worden. De wetenschappelijke stand van zaken is dat men in de VS spreekt van een chronische ziekte die leidt tot al dan niet omkeerbare veranderingen in de hersenen.

Helaas zijn we in Nederland nog niet zover. De diagnose seksverslaving wordt door verschillende instanties met ieder hun eigen redenen niet geaccepteerd. Verzekeraars vergoeden de behandeling meestal niet. En tot op heden zijn er in Nederland geen gedegen specialistische opleidingen die behandelaren in staat stellen deze ziekte te behandelen.

Wij hebben onze kennis en kunde gehaald door de opleiding bij Dr. Carnes te doen. Onze missie hierbij is om taboes rondom seksverslaving te doorbreken, voorlichting te geven over mogelijke gevolgen van bijvoorbeeld porno kijken en toe te werken naar een degelijke behandeling door goed opgeleide therapeuten.